นายจิงเกี๋ยง แซ่เฮ้ง บิดาของนายประวิทย์ กียปัจจ์ (เจ้าของและผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมวิทย์) มาจากประเทศจีน และอาศัยอยู่ในประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภาร และด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม จึงได้ประกอบอาชีรับจ้างปั้นเทียนในโรงงานเทียน (ในสมัยนั้นการทำเทียนยังต้องอาศัยการปั้นด้วยมือ) เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี

นายจิงเกี๋ยง ได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งกิจการผลิตเทียน (ปั้นด้วยมือ) เป็นของตนเอง ในลักษณะอุตสาหกรรมภายในครอบครัว ผลิตและจำหน่ายเองด้วยการหาบเร่ มีบุตรและภรรยาคอยช่วยเหลือ โดยเฉพาะบุตรชายคนโต คือ นายประวิทย์ กียปัจจ์ ได้ช่วยเหลือบิดาทางด้านกิจการมาโดยตลอด รวมทั้งคิดหาวิธีปรับปรุงกิจการให้มีคุณภาพและมีกำลังในการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น

นายประวิทย์ กียปัจจ์ ได้มีการปรับปรุงกิจการ โดยจัดตั้งเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมวิทย์ จำหน่ายเทียนภายในประเทศและเครื่องสังฆภัณฑ์ทุกชนิด มีบุคลากรในการทำงานรวม 15 คน ตั้งอยู่เลขที่ 216 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ ในปีเดียวกันนี้ นายประวิทย์ กียปัจจ์ ยังได้จัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมเทียนไทย เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและจำหน่าย โดยส่งผลิตภัณฑ์เทียนส่งออกไปขายยังต่างประเทศทางแถบยุโรปและอเมริกา มีบุคคลากรและพนักงานรวม 60 คน ตั้งอยู่เลขที่ 627 ถนนสิรินธร(ซอยจรัสลาภ) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายประวิทย์ กียปัจจ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “เบญจมาภรณ์ มงกุฏไทย”

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย”

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ทวิติยาภรณ์มงกุฏไทย”

นายแก้วขวัญ วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวังและผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้จัดทำโครงการหล่อเทียนหลวง และได้ขอความร่วมมือจาก นายประวิทย์ กียปัจจ์ ในการจัดสร้างโรงหล่อเทียนหลวง

นายประวิทย์ กียปัจจ์ ได้เริ่มดำเนินการออกแบบและจัดสร้างโรงหล่อเทียนหลวง สวนจิตรลดา ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยใช้วัสดุบางส่วนที่มีอยู่ในพระบรมมหาราชวังและจัดซื้อวัสดุบางส่วนที่จำเป็น โดยวัตถุประสงค์ในการสร้างโรงหล่อเทียนหลวง เพื่อปรับปรุงให้ได้เทียนขี้ผึ้งที่ดีมีคุณภาพใช้ในพระราชสำนักและงานพระราชพิธีต่างๆ อีกทั้งเป็นการฝึกหัดบุคคลากรของสำนักพระราชวัง ให้มี ความรู้ความสามารถในการหล่อเทียนนอกเหนือจากการปั้นเทียนด้วยมือ ที่ได้ปฎิบัติกระทำกันมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณและเวลาโดยอาศัยความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการศึกษาค้นคว้าทดลองและการผลิต เพื่อการเผยแพร่เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในการนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมวิทย์ ได้น้อมเกล้าถวายเครื่องหล่อเทียนจำนวน 4 เครื่อง ขนาด 30 กรัม, 60 กรัม, 90 กรัม และ 150 กรัม สามารถผลิตเทียนขี้ผึ้งขนาดต่างๆ คือ ขนาด 15 กรัม กำลังการผลิต 2,000 เล่ม เทียนที่ผลิตได้นี้เป็นไปตามมาตรฐานของเทียนที่ใช้ในพระราชพิธี เป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เทียนดังกล่าวมีลักษณะพิเศษเฉพาะสำหรับโครงการหลวงเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายทั่วไป แม้แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมวิทย์ ก็ไม่ผลิตเทียนลักษณะนี้เพื่อการจำหน่าย

โรงหล่อเทียนหลวงสวนจิตรลดา ได้เริ่มดำเนินการหล่อเทียนพรรษาจากแม่พิมพ์เทียนพรรษาที่ทำขึ้นใหม่ โดยใช้ปูนพลาสเตอร์ นำขี้ผึ้งมาอัดลายจากแม่พิมพ์นำไปติดบนต้นแบบ (ไม้แปดเหลี่ยมทั้งต้น) แล้วจึงนำไปทำแม่พิมพ์โดยใช้ยางซิลิโคน พร้อมกับทำครอบไฟเบอร์กลาสบนพิมพ์ยาง เพื่อป้องกันยางยืด ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานข้อแนะนำต่างๆ สามารถผลิตเทียนพรรษาได้สมบูรณ์ ทันเวลาและสวยงาม ตามจำนวนที่ต้องพระราชทานประจำปี นอกจากนี้ยังได้หล่อเทียนสลักประจำวัดหลวงที่มีลวดลายชัดเจนสวยงาม

นายประวิทย์ กียปัจจ์ ได้รับรางวัลนักธุรกิจส่งออกชั้นนำประจำปี จาก ฯพณฯ ท่านรองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตะกุล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมวิทย์ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องหล่อเทียน 1 เครื่อง ขนาด 15 กรัม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอในการใช้งาน และช่วยซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ในการหล่อเทียนอยู่สม่ำเสมอ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้ทางสำนักพระราชวังลดงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อเทียน และมีรายได้จากการจำหน่ายเทียนให้กองพัสดุ สำนักพระราชวังสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการอื่นๆ เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังผลิตเทียนที่ทำมาจากพาราฟิน จำหน่ายเป็นที่ระลึกสำหรับผู้เข้าชมโรงหล่อเทียนหลวง เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่โครงการหลวงอีกทางหนึ่งด้วย

ได้จัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเทียนธรรมวิทย์ สำหรับจำหน่ายเทียนในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานคร มีบุคคลากรและพนักงานรวม 25 คน ตั้งอยู่เลขที่ 627 ถนนสิรินธร ซอยจรัสลาภ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สำนักพระราชวังได้เชิญ นายประวิทย์ กียปัจจ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการหล่อเทียน เป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคในการหล่อเทียนหลวงการทำเทียนในราชสำนักในสมัยก่อนนั้นจะใช้การปั้นด้วยมือ เพื่อใช้เป็นเครื่อง นมัสสการในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีต่างๆ แต่การปั้นเทียนด้วยมือนั้นมีปัญหาต่างๆ ในการใช้งานเนื่องจากเทียนไม่มีความแข็งพอโค้งงอได้ง่าย ไส้เทียนมีขนาดไม่ได้มาตรฐานทำให้ การจุดเทียนมีปัญหาเรื่องควันและการเผาไหม้
จึงทำให้ถูกตำหนิว่าทางสำนักพระราชวังทำเทียนอย่างไร จัดไว้เป็นเครื่องบูชา ยังทรงจุดไม่หมดเทียนเหล่านั้นก็โค้งงอลงมาแล้ว หรือเวียนเทียนกำลังเวียนเทียนก็โค้งงอลงมา และจุดแล้วดับหรือแตกออกมามีสะเก็ดน้ำ
และอีกประเด็นหนึ่งคือ การปั้นเทียนด้วยมือนั้นมีความล่าช้าและใช้กำลังคนเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางสำนักงานพระราชวังต้องสิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาที่ใช้ในการผลิตเทียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเทียนที่ทำได้ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละครั้ง รวมทั้งไม่ได้มาตรฐาน
ซึ่งสาเหตุต่างๆ นี้ ทางสำนักงานพระราชวังได้ทำการแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้

เพื่อทางสำนักพระราชวังได้ใช้ผลิตเทียน เพื่อถวายให้ทรงใช้นมัสการในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีต่างๆ เพื่อให้ได้เทียนที่ผลิตเป็นเทียนที่ดีและมีคุณภาพ ให้เพียงพอต่อการใช้และเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา
ใช้แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงการผลิตเทียน ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และให้ได้เทียนที่ดีมีคุณภาพ ลดปัญหาจากการใช้งานจากเทียนที่ไม่มีความแข็งพอ โค้งงอได้ง่าย ไส้เทียนที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐาน ทำให้การจุดมีปัญหาเรื่องควันและการเผาไหม้ของเทียน เพราะเทียนที่ไม่มีคุณภาพและเป็นการประหยัดงบประมาณและเวลาในการจัดทำเทียน เนื่องด้วยในอดีตการทำเทียนทำโดยการปั้น ทำให้เสียเวลาและงบประมาณที่มากพอสมควร

ทำให้ทางสำนักงานพระราชวังได้เทียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี ทำให้ได้เทียนที่จุดแล้วมีการเผาไหม้ที่ดี ไม่มีน้ำตาเทียนเหลือมากเกินไป หรือมีควันมากเนื่องจากไส้ไม่ได้มาตรฐาน ขี้ผึ้งไม่แข็งจนกดไม่ลง หรืออ่อนเกินไปจนเกิดการโค้งงอขณะจุดหรือประกอบพิธีการต่างๆ ดังนั้นจึงทำให้เทียนที่หล่อขึ้นและให้ทรงใช้ เป็นที่พอพระราชหฤทัยกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาถ รวมทุกพระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามและสนใจตลอดเวลา

จากอดีต ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเทียนธรรมวิทย์ เป็นการดำเนินกิจการแบบระบบอุตสาหกรรมภายครอบครัว ผลิตและจำหน่ายเทียน และสังฆภัณฑ์อื่นๆ มีสินค้ายังไม่มาก ตลาดของสินค้าก็เป็นร้านค้าทั่วไป รูปแบบของการบริหารหรือการจัดการ รวมถึงการแข่งขันทางด้านการตลาดยังมีไม่มากเท่าไรนัก ดังนั้นกิจการจึงไม่ได้ให้ความสำคัญในการตลาด เพราะผู้ผลิตสินค้าและโรงงานดังกล่าวยังมีน้อยราย ทำให้สินค้าที่ผลิตออกมานั้นบางครั้งไม่เพียงพอกับตลาด ทำให้บทบาทด้านการ แข่งขันทางการตลาดมีน้อยมาก แต่โดยจะมุ่งเน้นประเด็นไปที่การปรับปรุงในเรื่องของตัวสินค้าและการผลิตมากกว่า


แต่ปัจจุบันนี้ รูปแบบการดำเนินของกิจการที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง เพราะผู้ผลิตสินค้ามีมากขึ้น รวมไปความเจริญของทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้มีมาก สินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาดก็มีมาก จึงทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้า ดังนั้นจึงทำให้มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเสนอสินค้า และกลยุทธ์ต่างมาใช้เพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภค มีความสนใจที่ซื้อสินค้า จึงทำให้เกิดการแข่งขัน อันเป็นสาเหตุที่ต้องทำให้กิจการมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจการ โดยหันมามุ่งเน้นในด้านการตลาด มีการวางแผนมากขึ้น


ในปี 2547 ทางกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเทียนธรรมวิทย์ ได้มีการเปิดตัวแนะนำสินค้าใหม่เข้ามา คือ หลอดไฟนีออน ฟูลออเรสเซนต์ ยี่ห้อ THUMMAVIT LIGHT ขนาด 36 วัตต์ มาจำหน่ายในรูปแบบชุดสังฆทาน โดยมีจัดทำออกแบบกล่องบรรจุจำนวน 9 หลอด พร้อมพิมพ์คำถวายสังฆทานไว้บนกล่อง ซึ่งจะมุ่งเน้นทำตลาดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีการมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเก่าก่อน เพื่อเป็นการเปิดตัวสินค้าให้ลูกค้ารู้จักก่อน เป็นวิธีการกระจายสินค้าให้เข้าไปสู่ตลาด เพราะว่าสินค้าประเภทนี้ เป็นที่มีขายอยู่ทั่วไปหลายยี่ห้อ หลายราคา ซึ่งเป็นอุปสรรคที่จะให้รู้จักสินค้ายี่ห้อของเราได้เร็ว แต่ก็มีเหตุผลที่ทำให้เรานำสินค้าประเภทนี้เข้ามาจำหน่ายคือ สินค้าของเราทุกชนิดลูกค้าส่วนใหญ่รู้จักกันติดปากแล้ว ภายใช้ชื่อ แสงเทียนธรรมวิทย์ ไม่ว่าจะเป็น เทียนต่างๆ หรือสังฆภัณฑ์ ล้วนแล้วแต่เป็นที่รู้จักสำหรับลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งดีที่สามารถนำผลักดันที่จะทำให้ลูกค้านั้นรู้จักสินค้าใหม่ได้ไม่ยากเท่าไรนัก ส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ หรือราคา ที่จะต้องหาวิธีวางแผนและใช้กลยุทธ์ต่างๆ เข้ามาช่วยทำให้ลูกค้านั้นยอมรับในตัวสินค้าให้ได้ ส่วนเรื่องของเป้าหมายผลกำไรในปีแรกคงไม่หวัง ส่วนใหญ่หวังเน้นไปที่การกระจายสินค้าและให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของเรามากกว่า

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ สำนักพระราชวังได้จัดทำโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาได้รับเชิญจากรองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ท่าน แก้วขวัญ วัชรโรทัย เป็นผู้อำนวยการ โครงการส่วนพระองค์ได้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาโครงการโรงหล่อเทียนหลวง สวนจิตรลดา โดยได้น้อมเกล้า ฯ ถวาย เครื่องหล่อเทียนทุกขนาดที่ใช้ในพระราชพิธีของสำนักพระราชวัง ตลอดจนถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการผลิต รวมถึงดูแลและสนับสนุนในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรมาโดยตลอดโดยไม่คิดมูลค่า เทียนที่ผลิตออกมานำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆ เป็นที่พอพระทัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจน พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒๗ ปี ที่รับใช้พระองค์ท่าน อายุ ๗๐ (เกิด ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๙)


สถานที่ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

สุขภาพ กาย-ใจ สมบูรณ์แข็งแรง

ศาสนา พุทธ

บิดา นายจิงเกี๋ยง แซ่เฮ้ง

มารดา นางสุดารัตน์ กียปัจจ์

พี่น้องร่วมอุทร ๖ คน

๑. นางรัชนี เลิศเลอพันธ์ ๒. นายประวิทย์ กียปัจจ์ ๓. นางศิริรัตน์ จิรศิริธรรม ๔. นายทนงศักดิ์ กียปัจจ์ ๕. นางอมรา พงษ์รัตนชัย ๖. นางสาวจินตนา กียปัจจ์

สมรสกับ นพวรรณ สกุลเดิม อังสาชน (๖๘ ปี)

บุตร ๒ คน ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน

๑. นายรังสรรค์ กียปัจจ์

ประธานสภาเขตสัมพันธวงศ์

สมาชิกสภาเขตสัมพันธวงศ์ (๒ สมัย)

๒. นางสาวจิตต์สุภัค กียปัจจ์

ระดับปริญญาโท Master of Business Administration. ปีการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๔๙

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร/๒๕๔๙ระดับปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๔๓-๒๕๔๖

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร/๒๕๔๖ ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๓๙-๒๕๔๒

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร/๒๕๔๒

ที่ปรึกษาสํานักพระราชวัง(โครงการส่วนพระองค์)

เลขาธิการประจําคณะกรรมาธิการ คุ้มครองผู้บริโภค (รัฐสภา)

ผู้พิพากษาสมทบ (ศาลแรงงานกลาง) กระทรวงยุติธรรม

ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจําสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

นายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย

อุปนายก สมาคมสโมสรลูกเสือไทยสากล

ประธานตํารวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตํารวจจักรวรรดิ

รองประธาน กองการรักษาภัยแห่งประเทศไทย (รุ่นที่1)

ประธานมูลนิธิโรงเรียนวัดจักรวรรดิ

ประธาน ที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขมพันธุ์ บริพัตร

ประธาน คณะกรรมการฝ่ายศาสนาพิธีพระราชพิธีฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ.๒๕๓๙

ประธาน คณะกรรมการฝ่ายศาสนาพิธีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒

ประธาน ชมรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ ๑๙ (รุ่นเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราช)

ประธาน ตํารวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตํารวจจักรวรรดิ

ประธาน ชมรมไทยอาสาป้องกันชาติ เขตสัมพันธ์วงศ์

ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจักรวรรดิ

ประธาน ชมรมแซ่เฮงในประเทศไทย (เขตตังโคย ประเทศจีน)

วุฒิบัตร การใช้ภาษาจีนกลาง

วุฒิบัตร การพัฒนาประชาธิปไตยสำหรับนักธุรกิจ รุ่นที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

หลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ

ได้รับเข็มเครื่องหมาย รูปกระเป๋าคันชีพ เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กองพลทหารราบที่ ๑

ได้รับเครื่องหมายพลรร่มกิติมศักดิ์ ชั้นที่ ๑ จากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน

ได้รับเครื่องหมายพลรร่มกิติมศักดิ์ จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ลพบุรี

ได้รับเครื่องหมายพลรร่มกิติมศักดิ์ “พลร่มเหินหาว” จาก กองทัพบก

ได้รับเครื่องหมายบรรเทาสาธารณภัย ชั้นพิเศษ ค่ายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สมาคม สโมสร และคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ทั้งในระดับที่ปรึกษาและอีกมากมาย

ได้รับการประสานงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะงานด้านอาสาสมัครงานด้านมวลชนงานด้านการลูกเสือและงานสาธารณกุศล

รองประธาน ชมรมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงภายใน รุ่นที่ ๑

รองประธาน หน่วยอาสาบรรเทาสาธารณภัยค่ายสมเด็จพระธีรญาณมุนี

รองประธาน ชมรมเสาชิงช้า

รองประธาน องค์การนายจ้างไทยสเกล(สภาที่๗)

สมาคมบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย โดยมี พลตํารวจตรี หม่อมราชวงศ์ เจตจันทร์ ประวิตร สมาคมเจี่ยตระกูลอนุสรณ์

สมาคมสโมสรลูกเสือไทยสากล

๒๕๒๑ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

๒๕๒๒ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

๒๕๒๓ ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

๒๕๓๔ กาชาดสมมนาคุณ ชั้นที่ ๑

๒๕๓๙ ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

๒๕๔๐ เหรียญสนองเสรีชน กองอำนวยการรักษาความสงบและความมั่นคงภายในกองบัญชาการทหารสูงสุด

๒๕๔๘ เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑

หนังสือสําคัญ มีสิทธิประดับเครื่องหมาย Wood Badge คณะลูกเสือแห่งชาติวุฒิบัตร สําเร็จหลักสูตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูงสุด ระดับผู้นํา (A.T.C) รุ่นที่ ๒๒๕ ค่ายลูกเสือวชิราวุธวุฒิบัตร สําเร็จหลักสูตร

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย กองตํารวจดับเพลิงวุฒิบัตร สําเร็จลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ ๑๙ (รุ่นเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา) วุฒิ ตํารวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตํารวจจักรวรรดิ

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงาน

ที่ปรึกษา : ที่ปรึกษา มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช

ประธานที่ปรึกษา สถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ

ที่ปรึกษา Lion LR ปทุมวัน ๓๑๐ A๑

ที่ปรึกษา ชมรมผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ ๑๙ ที่ปรึกษา(กิตติมศักดิ์) สมาคมกวงตัญญ

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเข็มพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเข็มพระนามาภิธัยย่อ สก ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเข็มพระนามาภิธัยย่อ สธ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน สมรสแก่บุตรชาย